Vinnere av LOGMAs forskningspris 2023

Vinnerne av LOGMAs forskningspris 2023 ble en gruppe forskere fra Lunds Universitet i Sverige.

Tittelen på bidraget er: «The impact of order fulfillment on consumer experience. «Text mining consumer reviews and ratings from Amazon US.”

Skrevet av: Yulia Vakulenko, Diogo Figueirinhas, Daniel Hellström, Henrik Pålsson, ved avdeling for Packaging Logistics, Department of Design Sciences, Lund University 

Studien undersøker i hvilken grad e-kunders tilbakemeldinger via online rangeringer og anmeldelser egner seg til å evaluere leveranse prosessen til kunder (consumer order fulfillment) i e-retail. Gjennom arbeidet så identifiserer de viktige treffpunkter for leveringen i e-kunde reisen, og evaluerer den relative betydningen av disse treffpunktene. Metodisk får de frem data gjennom tekstanalytics av 100 millioner Amazon ordre- og kundeevalueringer. De finner 12 relevante treffpunkter i kundereisen, og dette utgjør viktig input i bedrifters utforming av service design. 

 

Prisen ble delt ut på NOFOMA konferansen som ble avholdt ved Aalto Universitet & Hanken School of Economics i Helsinki i juni 2023. Prisvinnerne er avbildet i midten, sammen med lederne for konferansen professor Markku Kuula (helt til venstre) og professor Gyöngyi Kovács (helt til høyre).

Foto: Gunnar Stefánsson

Prisen består av en pengepremie på 10 000 kr, samt en invitasjon til å komme til Oslo og Persson Seminar på Handelshøyskolen BI for å presentere kunnskapen til LOGMAs medlemmer. Gjennom dette initiativet og samarbeidet med NOFOMA, håper LOGMAs styre at vi får styrket både vårt kunnskapsarbeid og nettverk ytterligere.