Velkommen til medlemsmøte 17. november 2021

Teams-møte 17. november kl. 09:00 – 10:00

Få innblikk i hvordan mobilløsningen Agrippa Solutions for avviksbehandling og claims kan brukes i forbedring av logistikk-kjeden

Selskapet Agrippa Solutions ble etablert i 2013 og har siden den gang vokst stadig raskere til å bli et selskap som i dag har 24 ansatte fordelt på Norge og Polen. Agrippa Solutions leverer en mobilløsning for avviksregistrering og forbedring til selskaper som Haugen-Gruppen, ASKO, Elektroskandia, Europris, Plantasjen, med flere.

 

Selskapet Haugen-Gruppen er en godt etablert leverandør innen mat og drikke til dagligvare, storhusholdning, restauranter, mfl. De har brukt Agrippa Improvements siden 2013 og opplever at arbeidet med registrering og håndtering av avvik er blitt enkelt. God integrasjon mot WMS-systemet gjør at de kan gjøre varemottak og registrere avvik på innkjøpsordre også varelinjenivå.

 

I dette medlemsmøtet skal Agrippa vise hvordan blant annet Haugen-Gruppen bruker Agrippa Improvements i sitt forbedringsarbeid. De vil vise hvordan avvik registreres og behandles i hele verdikjeden, og hvordan man kan bruke løsningen til sjekklistekontroll på varelager av f.eks. trucker og reoler.

 

Gjennom sine møter med ulike aktører innen logistikk har de blitt kjent med ulike behov og hva som forventes av et godt avvikssystem. Det er flere ting som går igjen som de viktigste kravene:

  • Enkel registrering og enkel saksbehandling
  • Automatisk tildeling av saker til rett saksbehandler/gruppe
  • Mulighet for å koble tiltak til avvik og varsling via epost og/eller SMS
  • Avviksbehandling kan kobles rett mot varemottak
  • Gode integrasjonsmuligheter til eksisterende systemer og fleksible konfigurasjonsmuligheter
  • Kundespesifikke prosesser som grunnlag for enkelt oppsett og gode rapporteringsløsninger

Andre Pedersen og Atle Norum Larsen fra Agrippa Solutions vil sammen med Sven-Ture Lindquist i Haugen-Gruppen fortelle hvordan Agrippa Improvements har jobbet sammen om forbedringene.

André Pedersen & Atle Norum Larsen

 

«..Vi samarbeider godt meg Agrippa Solutions. De er veldig flinke til å besøke oss og følge opp underveis i prosjekter vi har gående», sier Sven-Ture Lindquist ved Haugen-Gruppen.

 

 

Påmelding gjøres til. Telefonnummer: 908 26 852

E-post: post@logma.no;

 

Gratis deltagelse for alle medlemmer av LOGMA
*) Ikke-medlemmer kan melde seg inn og delta gratis på medlemsmøte. Nye medlemmer betaler kun halv pris for 2021 https://logma.no/pamelding/, studenter har gratis adgang.

 

Vennlig hilsen styret i LOGMA