Til minne om Gøran Persson (1943-2022)

Foto tatt av Henning Ivarson, fra Logistikk & Ledelse nr. 1-2013. Har fått tillatelse til å bruke bildet fritt.

Til minne om Gøran Persson (1943 – 2022)

 

Vi mottok den triste beskjeden om at Gøran Persson gikk bort 2. mai, 79 år gammel. Gøran var en pioner i logistikkfaget, og bidro med sin forskning og undervisning til at faget fikk fotfeste i akademia, så vel som i næringsliv og offentlig sektor. Gøran kom til Norge og Handelshøyskolen BI i 1973, og ble Norges første professor i logistikk i 1983. Han gikk av med pensjon i 2013, og ble da hedret med Kongens fortjenestemedalje.

 

Gøran var en av initiativtakerne til og grunnleggerne av LOGMA, og derfor hedret LOGMA hans lange innsats for logistikkfaget ved å etablere Persson Seminar i 2013. Seminaret bygger på Gørans arv, som alltid var opptatt av å utvikle logistikkfaget i lys av relevans. En slik møteplass mellom akademikere og praktikere, er derfor helt i hans ånd.

 

Vi lyser fred over hans minne.

 

Styret