Styret

Logma er en medlemsstyrt interesseorganisajon for logistikkinteresserte personer og bedrifter i Norge.  Logmas formål er å arbeide for nettverksbygging og en generell heving av logistikkompetanse.

Dette etterlever vi ved å rette fokus på relevante temaer for medlemmene våre gjennom ulike arrangementer, bedriftsbesøk og arbeidsgrupper. 

Styret i Logma

Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, formulere foreningens politikk og strategi på de enkelte aktivitetsområder, forvalte foreningens økonomi og kontrollere virksomhetens i tråd med gjeldende norsk lov og aksepterte etiske retningslinjer.

Vårt team

Sverre Rosmo

Styreleder
Daglig Leder, Inventory Investment

Sverre Rosmo er daglig leder i firmaet Inventory Investment AS, et selskap som arbeider aktivt med handels- og produksjonsselskaper innenfor feltet Supply Chain Planning i Norden, men også på europeisk plan. Sverres erfaring innen feltet strekker seg tilbake til midten av 90-tallet og Sverre har i disse årene designet, implementert og markedsført verdensledende planleggingsløsninger til selskaper helt opp til 100 milliarder i omsetning. Gjennom å jobbe i Logma vil Sverre gjerne bidra til at så mange som mulig får nye impulser og idéer og ikke minst utvikler nettverket sitt til beste for egen yrkesmessig og personlig utvikling. På valg i 2021. 

 

Mobil: +47 908 26 852
E-post: sverre.rosmo@inven.no

Jan Elling Rindli

Nestleder
ERP og Logistikkdirektør, Mestergruppen

Jan Elling Rindli har lang erfaring som prosjektleder, bedriftsrådgiver og forretningsutvikler, med bred og dyp kunnskapsfront etter mange prosjekter innen Supply Chain Management/Logistikk, innkjøp, lager/terminaler, transport/distribusjon, e-handel, IT/ERP, CRM og BW. Han har også vært foreleser og forsker innen Supply Chain Management/Logistikk og e-handel. Jan Elling har erfaring som toppleder i varehandelen, med utvikling av organisasjon, salg marked og logistikk. Han har styreerfaring, og erfaring fra strategiutvikling av varehandel og HR. På valg i 2022.

Mobil: +47 915 86 269
E-post: jan.elling@mestergruppen.no

Marianne Menkrogen

Styremedlem
Seniorkonsulent Innkjøp og Logistikk, Helse Sør-Øst

Marianne Mengkrogen jobber til daglig med utviklingsprosjekter for Sykehuspartner/Helse Sør-Øst. Hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger, hun har vært prosjekteier/leder og bedriftsrådgiver i både offentlige og private virksomheter innen sykehus/bandasjist, transport og faghandel. Hun har erfaring med avtaler og implementering av ERP-systemer, kontrakter og offentlige anskaffelser, sortiment/masterdata, outsourcing, lager og  forsyningskjeder og kvalitet-/prosessoppbygging. Hun har også tidligere skrevet fagbok for teknisk fagskole for terminalarbeiderfaget. Hun er utdannet fra Norges Handelshøyskole og har en MSc i Logistikk og Transport fra Cranfield, UK. På valg i 2022.

Mobil: +47 922 56 828
E-post: marmen@helse-sorost.no

Arve Gøperød

Styremedlem
Partner konsulent, Lean Logistikk

Arve Gøperød har en solid logistikkerfaring fra byggevarer – Optimera, drikkevarer- Ringnes, dagligvarer – Marked Gruppen og 3PL- Prime Cargo.  I optimalisering av vareflyt innenfor produksjon, lager og distribusjon er kjernekompetanse. Som konsulent/partner i Lean Logistikk de siste årene har han gjennomført mange forbedringsprosjekter med svært gode resultater. På valg i 2022. 

 

Mobil: + 47 982 45 201 
E-post: arve@leanlogistikk.no

Bente Flygansvær

Styremedlem
Førsteamanuensis Supply Chain Management, BI

Bente Flygansvær er førsteamanuensis i Logistikk og Supply Chain Management på Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet dr.oecon fra NHH (2006), cand merc fra NHH (2001) og siviløkonom fra BI (1995). Bente underviser og forsker på ulike problemstillinger innen distribusjon og Supply Chain Management. Hennes spesialfelt er innsamlingssystemer for avfall og gjenvinning. Bente har erfaring fra privat og offentlig sektor, og har jobbet bl.a. i Oslo kommune Renovasjonsetaten, og i Harald A. Møller AS. På valg i 2022.

Mobil: +47 46 41 04 67
E-post: bente.flygansvaer@bi.no

Steffen Larvoll

Styremedlem
Leder Forretningsutvikling, Driw

Steffen Larvoll leder forretningsutviklingen for Driw, et norsk teknologiselskap med fokus på vareflyten. Steffen har 12 års erfaring fra varehandelen, hvorav fire år som daglig leder i egen bedrift, i tillegg til 10 år i logistikkbransjen. Han er utdannet i internasjonal markedsføring med en BSc fra BI Trondheim og Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble. Han har tidligere vært juryformann for kåringen av «Årets Logistikkopplevelse» for de beste aktørene innen netthandel og logistikk, og holder jevnlig foredrag om eCommerce, varehandel og logistikk, bl.a. som gjesteforeleser på Høgskolen i Molde. På valg i 2022

Mobil: +47 482 90 066
E-post: steffen.larvoll@driw.no

Rolf Inge Danielsen

Styremedlem
Logistikkdirektør, Berggård Amundsen & Co AS

Rolf Inge Danielsen har mer enn 20 års logistikkerfaring fra elektrobransjen, Schneider Electric Norge og Berggård Amundsen. Lager og distribusjon er hovedområdene, og med et spesielt søkelys på utvikling og endringer gjennom kontinuerlig forbedring.

Berggård Amundsens sentrallager som ble tatt i bruk sommeren 2019 viser frem hvordan en involverende prosess og systemstøtte for prosessene fører til et stjerneeksempel på et logistikkbygg (fra Logistikk og Ledelse). På valg i 2022. 

 

Mobil: + 47 454 50 060
E-post: rolf.danielsen@baelgros.no

Amalie Julsvoll

Styremedlem
Studentrepresentant, BI

Amalie Julsvoll er student ved Handelshøyskolen BI, og går siste året på masteren som siviløkonom med fordypning i Logistics, Operations and Supply chain management. Ved siden av studiene har Amalie 3 års erfaring med regnskap. I tillegg hadde hun et internship i Volmax sommeren 2021, hvor hun blant annet jobbet med kvalitetssikring av kundedatabaser for lastebiler og andre fartøy.

 

Mobil: +47 954 75 573
E-post: amalie.julsvoll@gmail.com