Styret

Logma er en medlemsstyrt interesseorganisajon for logistikkinteresserte personer og bedrifter i Norge.  Logmas formål er å arbeide for nettverksbygging og en generell heving av logistikkompetanse.

Dette etterlever vi ved å rette fokus på relevante temaer for medlemmene våre gjennom ulike arrangementer, bedriftsbesøk og arbeidsgrupper. 

Styret i Logma

Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, formulere foreningens politikk og strategi på de enkelte aktivitetsområder, forvalte foreningens økonomi og kontrollere virksomhetens i tråd med gjeldende norsk lov og aksepterte etiske retningslinjer.

Vårt team

Sverre Rosmo

Styreleder
Daglig Leder Norden, Blue Ridge

Sverre Rosmo er daglig leder i firmaet Inventory Investment AS, et selskap som arbeider aktivt med handels- og produksjonsselskaper innenfor feltet Supply Chain Planning i Norden, men også på europeisk plan. Sverres erfaring innen feltet strekker seg tilbake til midten av 90-tallet og Sverre har i disse årene designet, implementert og markedsført verdensledende planleggingsløsninger til selskaper helt opp til 100 milliarder i omsetning. Gjennom å jobbe i Logma vil Sverre gjerne bidra til at så mange som mulig får nye impulser og idéer og ikke minst utvikler nettverket sitt til beste for egen yrkesmessig og personlig utvikling. På valg i 2023. 

Mobil: +47 908 26 852
E-post: sverre.rosmo@blueridgeglobal.com

Rolf Inge Danielsen

Styremedlem
Logistikkdirektør, Berggård Amundsen & Co AS

Rolf Inge Danielsen har mer enn 20 års logistikkerfaring fra elektrobransjen, Schneider Electric Norge og Berggård Amundsen. Lager og distribusjon er hovedområdene, og med et spesielt søkelys på utvikling og endringer gjennom kontinuerlig forbedring.

Berggård Amundsens sentrallager som ble tatt i bruk sommeren 2019 viser frem hvordan en involverende prosess og systemstøtte for prosessene fører til et stjerneeksempel på et logistikkbygg (fra Logistikk og Ledelse). 

 

Mobil: + 47 454 50 060
E-post: rolf.danielsen@baelgros.no

Bente Flygansvær

Styremedlem
Førsteamanuensis Supply Chain Management, BI

Bente Flygansvær er førsteamanuensis i Logistikk og Supply Chain Management på Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet dr.oecon fra NHH (2006), cand merc fra NHH (2001) og siviløkonom fra BI (1995). Bente underviser og forsker på ulike problemstillinger innen distribusjon og Supply Chain Management. Hennes spesialfelt er innsamlingssystemer for avfall og gjenvinning. Bente har erfaring fra privat og offentlig sektor, og har jobbet bl.a. i Oslo kommune Renovasjonsetaten, og i Harald A. Møller AS. 

Mobil: +47 46 41 04 67
E-post: bente.flygansvaer@bi.no

Steffen Larvoll

Styremedlem
Strategi og Marked, Nova Retail

Steffen Larvoll leder forretningsutviklingen for Driw, et norsk teknologiselskap med fokus på vareflyten. Steffen har 12 års erfaring fra varehandelen, hvorav fire år som daglig leder i egen bedrift, i tillegg til 10 år i logistikkbransjen. Han er utdannet i internasjonal markedsføring med en BSc fra BI Trondheim og Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble. Han har tidligere vært juryformann for kåringen av «Årets Logistikkopplevelse» for de beste aktørene innen netthandel og logistikk, og holder jevnlig foredrag om eCommerce, varehandel og logistikk, bl.a. som gjesteforeleser på Høgskolen i Molde. 

Mobil: +47 482 90 066
E-post: steffen@novaretail.no

Marianne Menkrogen

Styremedlem
Seniorkonsulent Innkjøp og Logistikk, Helse Sør-Øst

Marianne Mengkrogen jobber til daglig med utviklingsprosjekter for Sykehuspartner/Helse Sør-Øst. Hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger, hun har vært prosjekteier/leder og bedriftsrådgiver i både offentlige og private virksomheter innen sykehus/bandasjist, transport og faghandel. Hun har erfaring med avtaler og implementering av ERP-systemer, kontrakter og offentlige anskaffelser, sortiment/masterdata, outsourcing, lager og  forsyningskjeder og kvalitet-/prosessoppbygging. Hun har også tidligere skrevet fagbok for teknisk fagskole for terminalarbeiderfaget. Hun er utdannet fra Norges Handelshøyskole og har en MSc i Logistikk og Transport fra Cranfield, UK.

Mobil: +47 922 56 828
E-post: marmen@helse-sorost.no

Jakob Bøhler

Styremedlem
Studentrepresentant, BI

Jakob Bøhler er student ved Handelshøyskolen BI, og går siste året på master i siviløkonomi med fordypning i Logistics, Operations and Supply chain management. Ved siden av studiene har Jakob erfaring med innkjøp og lagerstyring og jobber deltid som Supply Stock Controller i Alliance Healthcare. 

 

Mobil: +47 480 79 931

E-post: jakobboehleer@gmail.com

Arve Gøperød

Styremedlem
Partner konsulent, Lean Logistikk

Arve Gøperød har en solid logistikkerfaring fra byggevarer – Optimera, drikkevarer- Ringnes, dagligvarer – Marked Gruppen og 3PL- Prime Cargo.  I optimalisering av vareflyt innenfor produksjon, lager og distribusjon er kjernekompetanse. Som konsulent/partner i Lean Logistikk de siste årene har han gjennomført mange forbedringsprosjekter med svært gode resultater. 

Mobil: + 47 982 45 201 
E-post: arve@leanlogistikk.no

Mats Bjerkaas

Styremedlem
Daglig leder, Element Logic Norge

Mats Bjerkaas har 10+ års erfaring fra Supply Chain Management i Aker Solutions og jobber nå som daglig leder i Element Logic Norge, som del av konsernet Element Logic Group som er verdens største distributør av AutoStore-løsninger. Effektivisering gjennom automatisering og utvikling av teknologi er spennende, samtidig er menneskene som muliggjør utviklingen og som sørger for verdiskapningen. Kan teknologi være med på å gjøre en arbeidplass/-giver mer attraktiv og på samme tid styrke resultatene, har en lykkes. Mats har en akademisk bakgrunn fra Handelshøyskolen (NHH) og forsvaret.

 

Mobil: +47 401 04 002
E-post: mats.bjerkaas@elementlogic.no>