Styret

Logma er en medlemsstyrt interesseorganisajon for logistikkinteresserte personer og bedrifter i Norge.  Logmas formål er å arbeide for nettverksbygging og en generell heving av logistikkompetanse.

Dette etterlever vi ved å rette fokus på relevante temaer for medlemmene våre gjennom ulike arrangementer, bedriftsbesøk og arbeidsgrupper. 

Styret i Logma

Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, formulere foreningens politikk og strategi på de enkelte aktivitetsområder, forvalte foreningens økonomi og kontrollere virksomhetens i tråd med gjeldende norsk lov og aksepterte etiske retningslinjer.

Vårt team

Eilert Jens Sageng

Styreleder
Daglig leder Maxgaard Møbeltapetsering AS

Eilert Jens har mange års erfaring innen logistikk, senest åtte år som administrerende direktør i logistikkbedriften Thanke AS i Drammen.  Thanke er eiet av bokhandlerkjeden Norli og står for innkjøp, lagring og distribusjon til alle Norlibutikkene i Norge.  Omsetning rundt 220 millioner.  Videre har han lang erfaring som logistikkrådgiver rettet mot primært handelsvirksomheter.  Han startet karrieren med 10 år hos Toyota importøren i Norge som innkjøpssjef, senere som ettermarkedsdirektør i åtte år hos den norske Honda-importøren.
Han er i dag deltidspensjonist, men har tatt på seg rollen som daglig leder hos en lokal møbeltapetserer i Sandefjord, hvor han også bor.

 

Mobil: +47 901 84 021
E-post:  js@logistikk.co

Rolf Inge Danielsen

Styremedlem
Logistikkdirektør, Berggård Amundsen & Co AS

Rolf Inge Danielsen har mer enn 20 års logistikkerfaring fra elektrobransjen, Schneider Electric Norge og Berggård Amundsen. Lager og distribusjon er hovedområdene, og med et spesielt søkelys på utvikling og endringer gjennom kontinuerlig forbedring.

Berggård Amundsens sentrallager som ble tatt i bruk sommeren 2019 viser frem hvordan en involverende prosess og systemstøtte for prosessene fører til et stjerneeksempel på et logistikkbygg (fra Logistikk og Ledelse). 

 

Mobil: + 47 454 50 060
E-post: rolf.danielsen@baelgros.no

Bente Flygansvær

Styremedlem
Førsteamanuensis Supply Chain Management, BI

Bente Flygansvær er førsteamanuensis i Logistikk og Supply Chain Management på Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet dr.oecon fra NHH (2006), cand merc fra NHH (2001) og siviløkonom fra BI (1995). Bente underviser og forsker på ulike problemstillinger innen distribusjon og Supply Chain Management. Hennes spesialfelt er innsamlingssystemer for avfall og gjenvinning. Bente har erfaring fra privat og offentlig sektor, og har jobbet bl.a. i Oslo kommune Renovasjonsetaten, og i Harald A. Møller AS. 

Mobil: +47 46 41 04 67
E-post: bente.flygansvaer@bi.no

Steffen Larvoll

Styremedlem
Strategi og Marked, Nova Retail

Steffen Larvoll leder forretningsutviklingen for Driw, et norsk teknologiselskap med fokus på vareflyten. Steffen har 12 års erfaring fra varehandelen, hvorav fire år som daglig leder i egen bedrift, i tillegg til 10 år i logistikkbransjen. Han er utdannet i internasjonal markedsføring med en BSc fra BI Trondheim og Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble. Han har tidligere vært juryformann for kåringen av «Årets Logistikkopplevelse» for de beste aktørene innen netthandel og logistikk, og holder jevnlig foredrag om eCommerce, varehandel og logistikk, bl.a. som gjesteforeleser på Høgskolen i Molde. 

Mobil: +47 482 90 066
E-post: steffen@novaretail.no

Marianne Menkrogen

Styremedlem
Seniorkonsulent Innkjøp og Logistikk, Helse Sør-Øst

Marianne Mengkrogen jobber til daglig med utviklingsprosjekter for Sykehuspartner/Helse Sør-Øst. Hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger, hun har vært prosjekteier/leder og bedriftsrådgiver i både offentlige og private virksomheter innen sykehus/bandasjist, transport og faghandel. Hun har erfaring med avtaler og implementering av ERP-systemer, kontrakter og offentlige anskaffelser, sortiment/masterdata, outsourcing, lager og  forsyningskjeder og kvalitet-/prosessoppbygging. Hun har også tidligere skrevet fagbok for teknisk fagskole for terminalarbeiderfaget. Hun er utdannet fra Norges Handelshøyskole og har en MSc i Logistikk og Transport fra Cranfield, UK.

Mobil: +47 922 56 828
E-post: marmen@helse-sorost.no

Markus Lohk

Styremedlem
Studentrepresentant, BI

Markus Lohk er student ved Handelshøyskolen BI, og går siste året på master i siviløkonomi med fordypning i Logistics, Operations and Supply chain management. Ved siden av studiene har Markus jobbet flere år i Oda som prisansvarlig. Her har ansvarsområdene vært å fastsette, administrere og følge opp priser på varer og tjenester i tråd med selskapets strategi og mål. Markus var blant annet sentral i arbeidet bak å gjøre om Oda til en lavprisaktør, slik at Nordmenn får like lave priser på nett som i lavprisbutikkene

Mobil: +47 926 50 808

E-post: Markuslohk97@gmail.com

Arve Gøperød

Styremedlem
Partner konsulent, Lean Logistikk

Arve Gøperød har en solid logistikkerfaring fra byggevarer – Optimera, drikkevarer- Ringnes, dagligvarer – Marked Gruppen og 3PL- Prime Cargo.  I optimalisering av vareflyt innenfor produksjon, lager og distribusjon er kjernekompetanse. Som konsulent/partner i Lean Logistikk de siste årene har han gjennomført mange forbedringsprosjekter med svært gode resultater. 

Mobil: + 47 982 45 201 
E-post: arve@leanlogistikk.no

Mats Bjerkaas

Styremedlem
Daglig leder, Element Logic Norge

Mats Bjerkaas har 10+ års erfaring fra Supply Chain Management i Aker Solutions og jobber nå som daglig leder i Element Logic Norge, som del av konsernet Element Logic Group som er verdens største distributør av AutoStore-løsninger. Effektivisering gjennom automatisering og utvikling av teknologi er spennende, samtidig er menneskene som muliggjør utviklingen og som sørger for verdiskapningen. Kan teknologi være med på å gjøre en arbeidplass/-giver mer attraktiv og på samme tid styrke resultatene, har en lykkes. Mats har en akademisk bakgrunn fra Handelshøyskolen (NHH) og forsvaret.

 

Mobil: +47 401 04 002
E-post: mats.bjerkaas@elementlogic.no>