Bli en del av felleskapet i dag

Medlemskap i Logma

LOGMA skal være et samlende organ for personer, bedrifter, institusjoner og organisasjoner som arbeider med oppgaver innenfor LOGMAs interesseområde.

Medlemmer i LOGMA kan være:
  • Foreninger med virksomhet innenfor LOGMAs interesseområde.
  • Bedrifter og organer innenfor næringsliv og offentlig forvaltning.
  • Institusjoner som driver forskning og/eller opplæring på områder innenfor LOGMAs interesseområde.
  • Personer som arbeider innenfor LOGMAs interesseområder.
  • Studenter ved institusjoner som driver opplæring innenfor fagområdet kan være studentmedlemmer.
Priser 2023:
  • Bedriftsmedlemskap kr 3750 pr år *)
  • Personlig medlemskap kr 1080,- pr år
  • Personlige medlemmer som har fylt 67 år kr 530,- pr år
  • Studentmedlemskap kr 0

Studentmedlemskap er gratis, forutsatt at all informasjon kan sendes på e-post. 

 *) Medlemskapet er knyttet til virksomhetens organisasjonsnummer. En hovedkontaktperson er inkludert i bedriftens medlemskap. Ytterligere kontaktpersoner er gratis, forutsatt at all informasjon kan sendes på e-post. 

Følg Logma på LinkedIn for relevante bransjenyheter:

Medlemskap i Logma