Mitt Logma

Alle medlemmer i Logma får tilgang til medlemssiden «Mitt Logma». Her kan de diskuterer problemstillinger, knytte kontakt med andre medlemmer, fremme sin kompetanse eller få bistand til oppgaveutforminger. 

Siden lanseres våren 2021

Medlemssiden er en ny satsning fra Logma og blir lansert i løpet av våren 2021,