Logmas formål

Logma er en medlemsstyrt interesseorganisajon for logistikkinteresserte personer og bedrifter i Norge.  Logmas formål er å arbeide for nettverksbygging og en generell heving av logistikkompetanse.

Dette etterlever vi ved å rette fokus på relevante temaer for medlemmene våre gjennom ulike arrangementer, bedriftsbesøk og arbeidsgrupper. 

Logmas - Nettverk for logistikkledelse

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk industri og offentlig forvaltning. 

 

  • er et nettverk av og for medlemmene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.
  • initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.
  • er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon.