LOGMA inviterer til medlemsmøte hos Solwr på Rebel (Oslo)

LOGMA inviterer til medlemsmøte hos Solwr på Rebel (Oslo) – Torsdag 25.mai 2023, kl. 14:30 – 16:00

«HMS gevinster og effektivisering gjennom bruk av lagerroboter fra Solwr»

Selskapet

Solwr leverer innovative logistikkløsninger og har noen av Norges største varehandelsaktører som kunder. Gjennom ERP-plattformen Trace gir de kundene kontroll på sine varer på tvers av kanaler, effektiv ordre- og lagerstyring, effektiv distribusjon, samt store effektiviserings- og HMS gevinster gjennom bruk av Lager-robotene Sort og Grab.

 

Selskapet har ca. 100 ansatte i Ålesund, Oslo og Trondheim, med høy kompetanse innen ERP Software, logistikk, integrasjoner, automatisering og robotikk.

 

ASKO er en av Norges største vareeiere og betjener omtrent 2000 dagligvarekunder over hele landet. Gjennom flere år har ASKO vært en viktig samarbeidspartner for Solwr.Dagens tema

I medlemsmøtet vil fokus være Solwrs automasjonsprodukter og ASKOS erfaring med disse. Solwr tilbyr i dag to ulike lagerroboter, Grab™ og Sort™. Robotene reduserer både driftskostnader og HMS-utfordringer knyttet til tungt, repeterende arbeid. Grab™ er en autonom plukke- og plasseringsrobot for lagerdrift, Sort™ er en sorteringsrobot som sorterer gjenbrukbar emballasje, primært paller. 

 

ASKO og Solwr har samarbeidet om utvikling av disse robotene over flere år og ASKO vil i møtet dele sine erfaringer og planer knyttet til automasjon og samarbeidet med Solwr.

Agenda:

  • Velkommen og kort om dagens vert v/LOGMA 
  • Kort introduksjon til Solwr og våre produkter
  • ASKOS planer og erfaringer på automasjonsområdet
  • Hvorfor samarbeider ASKO med Solwr? 
  • Diskusjon og oppsummering

Følgende vil være fra ASKO og Solwr

Møtet gjennomføres på Rebel i Universitetsgt. 2 i Oslo

Påmeldng gjøres på

  • Telefonnummer:908 26 852
  • E-post: post@logma.no
  • Hjemmeside: www.logma.no

Gratis deltagelse for alle medlemmer av LOGMA

Ikke-medlemmer kan melde seg inn og delta gratis på medlemsmøte. https://logma.no/pamelding/, studenter har gratis adgang.

 

Vennlig hilsen styret i LOGMA