LOGMA gir forskningspris

Sommeren 2023 besluttet styret i LOGMA å etablere en forskningspris. Forskningsprisen er et samarbeid med et nordisk forskningsnettverk som heter NOFOMA. Vinneren av prisen blir utvalgt og utropt på NOFOMA sin årlige konferanse, og overrekkes på Persson Seminar. Vinnerbidraget vil også presenteres som foredrag på Persson Seminar.

Initiativet til forskningsprisen ble lansert sommeren 2022 som en heder til Gøran Persson i forbindelse med hans bortgang, men også som en utvikling av det akademiske samarbeidet knyttet til Persson Seminar. 

 

Der LOGMA er et nettverk for praktisk logistikkledelse, er NOFOMA et nettverk for akademikere. NOFOMA nettverket ble etablert på samme tid som LOGMA, til dels av de samme initiativtakerne, blant annet professor Gøran Persson. Konferansen har vært en viktig møteplass for å etablere Logistikk og Supply Chain Management (SCM) som akademisk disiplin i Norden. 

 

Formålet med forskningsprisen er å løfte frem forskningsbidrag som har spesielt relevans for praksis. Betydningen av relevant forskning har i større grad blitt en gjennomgangstone i akademiske miljøer de senere årene, og adresserer behovet for at forskning faktisk skal være anvendbar i praksis, samt at ledere legger valid kunnskap til grunn når beslutninger tas og gjennomføres. Å vite hva man gjør, er for eksempel spesielt aktualisert nå når all forretningsdrift må tilpasses bærekraftige og klimavennlige prinsipper.  

 

Alle forskningsbidrag som sendes til den årlige NOFOMA konferansen er med i vurderingen, og vinnerbidraget blir valgt ut etter et sett akademiske prinsipper. Det må holde høy standard på teoretisk forankring og metodiske prinsipper, men også bidra til praktisk relevans. Praktisk relevans blir i denne sammenhengen vurdert etter kvaliteten på empiriske data, analyse og diskusjon av resultater. 

 

Bidragene går gjennom en såkalt dobbel blind peer review, hvor alle innsendte artikler blir lest og får en score av to uavhengige forskere. Uavhengighet ivaretas ved at hverken innsender eller reviewer kjenner hverandres identitet. Vinnerbidraget blir til sist valgt av en jury, hvor førsteamanuensis og LOGMAs styremedlem Bente Flygansvær deltar sammen med konferansens vitenskapelige komite.  

 

Prisen består av en pengepremie på 10 000 kr, samt en invitasjon til å komme til Oslo og Persson Seminar på Handelshøyskolen BI for å presentere kunnskapen til LOGMA sine medlemmer. Gjennom dette initiativet og samarbeidet med NOFOMA, håper LOGMA sitt styre at vi får styrket både vårt kunnskapsarbeid og nettverk ytterligere.