Gevinstene skapes utenfor ERP

Når standard ERP-løsninger implementeres ligger ikke gevinsten lenger i differensiering av og hvordan en tar i bruk selve ERP-løsningen. Gevinstene må skapes på toppen av ERP som transaksjonsmotor med logistikk- og spesialistsystemer.

Artikkelforfatter Jan Elling Rindli er leder for ERP og logistikk i Mestergruppen AS. Rindli er også nestleder i LOGMA. Foto: CF Wesenberg

Skybaserte ERP-systemer gir muligheter for spennende endringer i arkitektur som inkluderer logistikk- og spesialistsystemer – Best-of-Breed. Når standard ERP-løsninger implementeres ligger ikke gevinsten lenger i differensiering av og hvordan en tar i bruk selve ERP-løsningen. Gevinstene må skapes på toppen av ERP som transaksjonsmotor med logistikk- og spesialistsystemer.

Historisk tunge ERP-systemer inkluderte alle moduler – alt-i-ett – for å redusere integrasjoner da integrasjoner var dyrt og komplisert. Gradvis er begrensningene fjernet med utviklingen av nye skybaserte plattformer og systemer med enklere og standard API-er eller connectorer som utvikles i samarbeid og for hver enkelt systemleverandør. Selve ERP-systemet skal en ikke lenger «skru på» men implementeres så standard som mulig. Og hva er da fremtiden for ERP-systemet, når det ikke er der vi skal skape den bedriftsunike konkurransekraften?

ERP som framtidig kjerne i systemlandskapet

 

Selvfølgelig er det satt på spissen! ERP-systemene leverer fortsatt alt-i-ett, eller rettere: partnerne ønsker å levere alt-i-ett. Og ERP-systemene konfigureres og tunes fortsatt for beste praksis. Men mulighetene er større nå og mye av verdiskapningen vil skje utenfor ERP.

 

Driverne for framtidens ERP-system ligger utenfor selve ERP-utviklingen. Teknologidriverne er mange med elastic cloud computing og stordata for lagring, kunstig intelligens med AI og machine learning, predictive analyser, virtual reality, sporing med IoT og nye prosesser, automatisering og kommunikasjon med digitale assistenter, chat bots, RPA, og Blockchain. De store teknologiene bidrar til digitalisering og fundamentalt å endre forretningsprosesser, men også å endre ERP fra alt-i-ett til kjernesystem for utenpåliggende systemer. Fortsatt har ERP en enorm bredde av moduler som favner alle deler av forretningen, og leverandørene liker å se eget system som tilstrekkelig for bedriftens behov. Men med standard løsning blir det mindre differensiering for konkurransekraft i selve ERP-løsningen.

 

Ja, teknologiene bygges også inn i ERP-systemene, men stadig kortere tid mellom innovasjonene påvirker behovet for fleksibilitet og å bygge løsninger utenpå en moderne og fleksibel teknologisk kjerne.

 

ERP-leverandørene og partnerne bidrar selv til å utvikle forretningsløsninger i APP-er utenfor ERP. For eksempel er appsource Microsoft sin markedsføringsplass for ISV-er. Det er en «uoversiktlig» mulighet til løsninger på toppen av ERP basert på extensions fra standard løsning hvor en kjøper app-en av partneren som har ansvar for oppdateringer. Det er vanskelig å ha oversikt og klare å følge med både for superbrukere, konsulenter og partnere.

 

Dataplattform koordinerer flyten

Fleksibilitet kan bygges direkte på toppen av nye eller eldre systemer, eller koblet til en teknisk datahub eller dataplattform som integrasjonslag mellom systemer. I handel og logistikk kan OMS (Order Management Systems) være en forretningsmessig integrator mellom ulike systemer, som tar hånd om transaksjoner og aktiviteter.

 

I moderne arkitektur må en ikke ha skybaserte løsninger, men det forenkler vedlikehold og oppgradering. En moderne arkitektur er ikke til hinder for å ha legacy-systemer som del av systemlandskapet.

 

Det er vesentlig at datamodellen er felles på tvers av systemporteføljen av ERP og Best-of-Breed systemer. Legacy systemer kan være begrensende for muligheter til felles datamodeller, og som kjernesystem vil det være vanskelig, kostbart og begrensende å forholde seg til. Det er ikke uvesentlig hvor sentrale legacy-systemer er, da de kan være ødeleggende for hele løsningen. Perifere legacy-systemer vil i utgangspunktet ikke ha stor betydning for løsningen totalt sett.

 

En utfordring knyttet til lisensiering oppstår når mer skapes utenfor ERP. Skal ansatte kun bruke APP-er eller systemer som trigger transaksjoner i ERP-kjerne uten selv å ha bruker til ERP-systemet vil systemleverandørene uansett ha betalt for brukeren. Lisensiering er derfor et tema for utvikling av moderne systemlandskap med ERP-som kjerne når brukerne i stadig mindre grad trenger å være i ERP-systemet.

 

Moderne ERP er en forutsetning for digital transformasjon, men mer som transaksjonsmotor enn alt-i-ett system. Aktiviteter uansett forsystem ender gjerne i en transaksjon som salgsordre, innkjøpsordre, lageroverføring, produksjonsordre og til slutt regnskapstransaksjoner. Det er behov for ERP som kjerne, men en ønsker gjerne å automatisere seg bort fra å måtte bruke ERP, og la det selv operere transaksjonene.

 

Innovasjonstakten øker

Kortere tid mellom innovasjoner som gir stor påvirkning krever fleksibilitet og evne til omstilling. Skal en raskt øke konkurransekraften med moderne teknologi og løsninger, må kjernen, plattformen og datamodellene være på plass. Men da kan en også raskt ta i bruk ny teknologi og løsninger. På den ene siden blir alt mye enklere teknologisk, men på den andre siden mye vanskeligere å forstå sammenhengene.

 

De fleste leverandører ønsker å være strategisk partner, både ERP-leverandører og andre systemleverandører. Det ligger penger i å styre eller påvirke utviklingen til å omfatte leverandørens systemer. Når ERP blir kjerne og systemlandskapet består av mange systemer og APP-er knyttet sammen gjennom dataplattformer, kan ikke en leverandør være strategisk partner alene slik det var med ERP som alt-i-ett system.

ERP – en del av noe større. Illustrasjon: Colourbox

Internt eierskap til systemer

 

Bedriften må ta eierskap til og skape eget roadmap for transformasjon og digital strategi. Og bedriften må ha arkitekt-, teknologi-, system- og forretningskompetanse til å se helhetlige løsninger fra fortid og inn i fremtid. Bedriten kan ikke lenger overlate strategi og løsningsarkitekturen til leverandøren. Men med ansvaret for roadmap plassert i bedriften vil flere leverandører kunne være strategiske partnere innenfor sine områder. Ikke én person alene har full oversikt over alle mulighetene i dagens mer komplekse og digitale verden.

 

Kompetansebehovet for brukeren endres også, fra systemer og utvikling med fokus på funksjon til fokus på intelligens i systemene. Når funksjoner, arbeidsflyt og systemer automatiseres, blir brukeren en spesialist som må kunne analysere resultater og justere parametere. Den vanlige bruker må stole på resultatet, og brukerens oppgave blir å utnytte informasjonen bedre med tilgjengelige data fra alle systemer og prosesser. Digitale arbeidsprosesser vil fremtvinge kompetanseheving og organisatoriske endringer.

 

Unikheten bygges utenfor ERP som kjerne

Som beskrevet hentes ikke unikheten ut av ERP-implementeringen, men bygges på toppen som del av et større digitalt systemlandskap. Før var det hvordan en tok løsningen i bruk som var viktig, men med implementering av standard løsninger er det app-er, best-of-breed systemer som gir verdiøkende tjenester og nye digitale flater.

 

Det er et stort antall logistikk- og spesialistsystemer tilgjengelig i Norge som dekker alle områder av logistikk- og kundeprosessene. Det er systemer som vil være differensiatorer i bedriftens søken etter effektive logistikkprosesser, intelligente beslutningssystemer og ikke minst de unike kundeopplevelsene.

 

LOGMA har gjennomført og tilrettelagt for noen konferanser hvor spesialistsystemer og digitalisering er tema. Gjennom nettverket ønsker vi å legge til rette for å dele kjennskap til slike systemer og mulighetene det gir.

 

Om vi nevner noen systemer av alle tilgjengelige i denne artikkelen vil mange være glemt. LOGMA vil derfor i stedet invitere systemleverandørene til å ta kontakt for å bli presentert på framtidige medlemsmøter og konferanser. En god kundecase er interessant å få presentert, og viktig for intern kompetansebygging for utvikling av bedriftens egen framtidige roadmap.