For studenter

Logistikkfaget står foran store utfordringer i årene som kommer og for å løse disse må både næringslivet og fagmiljøer samarbeide tettere for å identifisere og kartlegge mulige løsninger.

Logma jobber for å være et samlende organ for bedrifter, insitusjoner, organisasjoner og personer, og vi ser på samhandlingen med logistikkstudenter som spesielt viktig.

Gratis medlemskap

Alle studenter av logistikkfaget tilbys gratis medlemskap i Logma da vi ser på vår rolle og funksjon i logistikkbransjen som et naturlig bindeledd mellom personer som studerer faget, og de som praktiserer det.

I styret til Logma har vi en fast studentrepresentant som kan kontaktes for spørsmål knyttet til studentmedlemskap. 

 

Markus Lohk

Mobil: +47  926 50 808
E-post: Markuslohk97@gmail.com

Hva får du som studentmedlem i Logma?

Mange av bedriftene som er medlemmer i Logma får stadig nye problemstilinger de må løse, og for å løse disse trenger de mennesker med relevant utdannelse og forståelse av en mer kompleks verdikjede. Som studentmedlem i Logma jobber vi for å legge til rette for:


  • nettverksbygging mellom studenter og logistikkbedrifter
  • bistand til utforming av tematikk og gjennomføring av bachelor- og masteroppgaver
  • fremme kompetansen blant medlemmene våre for relevante bedrifter
  • fora for diskusjon og utveksling av idéer