Nyheter

Årsmøte 29. april 2021

Forslagsfrist (skriftlig til styret) for saker som ønskes behandlet er senest 18. mars, dette gjelder også forslag om endring av vedtektene.

Persson Seminar 11. mars

Seminaret er en møteplass mellom akademikere og praktikere over et tidsaktuelt tema innenfor Supply Chain Management.

Webinar fra Elektroimportøren

Tirsdag 23. juni arrangerer Logma et webinar om hvordan Elektroimportøren har gjennomført sin planlegging og vareforsyning i løpet av krisen.

To nye styremedlemmer i Logma

På generalforsamlingen som Logma avholdt i mai ble André Swensen og Steffen Larvoll valgt inn som nye styremedlemmer.