Fagartikler

Kunden har alltid rett

Hvordan skal man designe og lede forsyningskjeder som treffer – når ingen tilsynelatende vet hvor målet står?

Gevinstene skapes utenfor ERP

Når standard ERP-løsninger implementeres ligger ikke gevinsten lenger i differensiering av og hvordan en tar i bruk selve ERP-løsningen.

Hvordan blir fremtidens logistikk seende ut?

En av de hotteste trendene innenfor logistikkens verden akkurat nå er Micro Fulfillment Centers, små hub´er plassert i bykjernen for hurtige leveranser.