BI og LOGMA inviterer til Persson Seminar 2023 – 09. Mars kl. 12:00

Seminaret er en møteplass mellom akademikere og praktikere over et tidsaktuelt tema innenfor Supply Chain Management. Tema vi har valgt i år er:

Supply Chain Resilience – hvordan skape robuste forsyningskjeder

Supply Chain Resilience, eller som vi på norsk kaller robuste forsyningskjeder, har på kort tid blitt et relevant tema for svært mange bedrifter. Etter turbulente år hvor Covid pandemien har skapt store og uventede endringer i økonomien, har krig og geopolitisk storpolitikk bidratt til nye og uoversiktlige utfordringer. Økonomien og markedene preges av usikkerheter som er sjelden og krevende for bedriftene i deres hverdag. Eksempler inkluderer vanlige råvarer som blir utilgjengelige, leveranser som uteblir, mangel på relevant arbeidskraft, galopperende priser og endringer i etterspørsel fra en dag til en annen. Evnen til å håndtere uventede hendelser, agere på store forstyrrelser i forsyningskjedene og kunne stabilisere samtidig som man opprettholder en kontinuitet i driften er det som beskriver robusthet i forsyningskjedene. På årets Persson Seminar skal vi høre fra bedrifter hvordan de jobber med robuste forsyningskjeder. Vi skal få høre om erfaringer fra de mest ekstreme situasjoner som humanitære kriser og mangel på livsviktige forsyninger, til andre mer allmenne utfordringer.

9. mars 2023

Handelshøyskolen BI

11:30 – 12:00 Oppmøte med servering og mingling. Endelig kan vi møtes fysisk igjen.
12:00 Velkommen og introduksjon til seminaret
12:05 – 12:45 KEY-NOTE (will be conducted via ZOOM)

Re-imagining Resilience in a World of Extremes: Everyday Operations for Unusual Events

Dr Nonhlanhla Dube, PhD, Director of MSc Logistics and Supply Chain Management and Assistant Professor in Operations Management, Lancaster University, UK

12:45 – 13:00 PAUSE
13:00 – 13:30 BD, Advancing the world of health in challenging times

(Will be conducted via ZOOM)

Kristel De Wael, Order Fulfillment Strategic Accounts Manager, EMEA

BDX Corporate/Shared Services

13:30 – 14:00 EYs sin tilnærming til å etablere Supply Chain Resilience

Anette Aukland, Senior Manager and Nordic head of Supply Chain Strategy and Fullfilment, EY Consulting

14:00 – 14:20 PAUSE
14:20 – 14:50 Hvordan opprettholde leveringsevnen når deler av forsyningskjeden går opp i røyk?

Hvordan erfaringene fra brannen i Vestby har påvirket tankesettet rundt en robust forsyningskjede, og hvordan dette har styrket oss gjennom de siste turbulente årene med pandemi og krig i Ukraina.

Anne Hagerup Heggdal, Direktør Utvikling, ASKO Norge AS

14:50 – 15:20 Elkjøp – logistikk med hjertet

Emma Almqvist, Head of Home Delivery, Elkjøp.

15:20 – 15:50 Ved store og uventede endringer, ligger løsningene i detaljerte planer og langsiktig samarbeid.

Eirill Bø, Dosent, Handelshøyskolen BI

Til 16:00 Oppsummering & Avslutning

Seminaret holdes fysisk på Handelshøyskolen BI.

Auditorium, D3 – 090

Nydalsveien 37, 0484 OSLO

Påmelding:

https://events.provisoevent.no/handelshoyskolen_bi/events/persson-seminar2023/register

Introduksjon av foredragsholderne:

Nonhlanhla (Noni) Dube joined Lancaster University as a Lecturer/Assistant  Professor in Operations Management in 2017. She takes a special interest in, and  has a broad experience working with, Supply Chain Resilience. Her work focuses  on the extremes faced in resource-poor settings and the public-private interface  and explores the implications for resilience. Some of the areas she has worked  in as a researcher and/ or practitioner include quality improvement in vaccine  distribution, resilience to back-to-back disruptions (i.e., overlapping disasters),  medicine inventory and supply management, the governance of volunteer-run/  associative organizations, establishing cross functional systems for inventory  control and replenishment, and process improvement in rubber manufacturing.

She has worked with the Dutch section of the charity Doctors Without Borders  (Medecins sans Frontieres) in Zimbabwe as a supply logistician and in Amsterdam  as a procurement intern and board member after being elected for her expertise  in logistics and supply chain management. Noni has a PhD and MSc in Economics  and Business from the University of Gronigen, Netherlands; a BSc (Hons) in  International Business Administration from Vrije Unieversiteit Amsterdam, Netherlands; and a BSc (Hons) in Applied Mathematics from NUST, Zimbabwe.

 

Kristel De Wael joined Becton Dickinson (BD) in 1997 and has been an enthusiastic employee for more than 25 years. She studied Eastern-European languages and culture at the University of Leuven, Belgium, which means that next to Dutch, French, English, German and Spanish also Russian and Polish have no secrets for her. This love for languages supported the decision to join BD’s Customer Service department for Eastern-Europe, Middle East and Africa, based in Belgium in 1997. In her role to serve the Eastern-European customers, she focused continuously on improving the service for her customers, by managing teams in Belgium and Poland and by leading quote-to-cash improvement projects. In 2011 she was asked to switch to EMEA supply chain, focusing on a big project starting an EMEA transportation and carrier management network, focusing again an improved service for the BD customers and which she built from scratch. In 2020 a new challenge started for her as a manager, accepting the task to build again a new EMEA department, focusing on value added service for very important, strategic customers from BD, where supply chain resilience and sustainability are playing a key-role.

Anette Auklander Senior Manager i EY Consulting og leder fagområdet Logistikk i Norden. Hun er utdannet Siviløkonom fra BI med spesialisering i Supply Chain og Operations og startet sin karriere i Posten konsernet hvor hun som konserntrainee og senere prosjektleder har jobbet med effektivisering, digitalisering og forretningsutvikling innen logistikkbransjen, og tilegnet seg erfaring på både strategisk og operasjonelt nivå. Etter syv år i Posten gikk hun over til konsulentbransjen hvor hun jobber med strategiske temaer for å støtte kundene i å optimalisere og sikre effektiv vareflyt i sine forsyningskjeder.

Anne Hagerup Heggdal er direktør for utvikling i ASKO Norge AS, med ansvar for bla prosjekter på tvers i verdikjeden, nye logistikk konsepter og bærekraft. ASKO er grossistvirksomheten i Norgesgruppen, og sørger for vareforsyning til både dagligvare- og serveringsmarkedet i hele Norge. Hun har også flere styreverv i virksomheter innen handel, bærekraft og sirkulærøkonomi. Anne har lang og bred erfaring innen ulike deler av ASKO, fra stillinger som prosjektdirektør og logistikkdirektør, hvor hun blant annet har jobbet med digitalisering, nye varegrupper og leverandører over grossist, samt hatt driftsansvar for sentral- og regionslager. Hun har også tidligere logistikk- og driftserfaring fra Bring/ Nor-Cargo. Anne er utdannet i økonomi og språk fra NHH og Universitetet i Bergen, og fullførte i 2022 en master i teknologiledelse ved NTNU.

Emma Almqvist jobber på Elkjøps nordiske kontor i Oslo som Head of Home Delivery,  der ansvarsområde er vareflyt fra sentrallager i Sverige via terminaler til alle sluttkunder i  Norden. Elkjøp drifter flere av sine egne terminaler og biler innenfor last-mile, men største  delen av volumene utføres av partnere for terminal og distribusjonstjenester. Emma har  lang bakgrunn fra ulike logistikkroller innenfor drikkevarebransjen hos distributørene  Skanlog og Cuveco, og dermed jobbet med både inngående og utgående vareflyt.  Interesse for last-mile startet i rollen som Head of Operations hos Porterbuddy under  korona årene frem til hun startet hos Elkjøp oktober 2021. Emma er utdannet siviløkonom  med spesialisering supply chain, ved universitetet i Växjö, Sverige.

Eirill Bø er dosent ved Handelshøyskolen BI. Hun underviser, forsker og bistår  virksomheter innen fagområdet logistikk. Spesialområdet er transport, med spesielt fokus  på prissetting av transporttjenester, beregning av miljøeffektene samt analyser av hvordan  transparens og risiko påvirker transportkjøp. Hun ble fast ansatt på BI i 1991 og var  timeforeleser fra 1986. Eirill har også erfaring fra næringslivet fra selskaper som Narvesen  Engros, Tine og Norconsult.

Bente M. Flygansvær er førsteamanuensis i supply chain management ved  Department of Accounting and Operations Management på Handelshøyskolen BI, og  academic coordinator for masterstudiet i ‘Supply Chain and Operations Management’.  Hennes undervisning og forskning og er innen sirkulær økonomi, distribusjon og SCM.  Hun har logistikkerfaring fra privat og offentlig sektor, og tok doktorgrad i 2006 ved  Norges Handelshøyskole. Bente har vært styremedlem i LOGMA siden 2011, og hatt  koordineringsansvaret for Persson Seminar siden oppstarten i 2013.

Viktig Informasjon:
  • Seminaret er gratis for medlemmer.
  • Ikke medlemmer kan også delta. Påmelding til seminaret vil automatisk gi medlemskap i LOGMA.

Vennlig hilsen styret i LOGMA.

Persson Seminar 2023

Navn(Påkrevd)
E-post(Påkrevd)
Nyhetsbrev

Samtykke(Påkrevd)

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som deltaker på arrangementer, eller som medlem i Logma.

Du kan lese mer om hvordan vi håndterer og behandler data ved å klikke på linken «Personvernerklæring» nederst på siden.

HiddenDette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.