Årsmøte 29. april 2021

Forslagsfrist (skriftlig til styret) for saker som ønskes behandlet er senest 18. mars, dette gjelder også forslag om endring av vedtektene.

Styret har bestemt at årsmøtet 2021 blir 29. april, Om det blir et fysisk eller digitalt møte vil avhenge av koronasituasjonen på dette tidspunktet.

Men alle medlemmer bes sette av datoen og merke seg at forslagsfristen for saker og eventuelt vedtektsendringer som ønskes behandlet på årsmøtet er 18. mars.

Saker kan sendes til post@logma.no  eller Logma, Postboks 73, 1325 Lysaker


Velkommen til årsmøte!