Gevinstene skapes utenfor ERP

Når standard ERP-løsninger implementeres ligger ikke gevinsten lenger i differensiering av og hvordan en tar i bruk selve ERP-løsningen.