To nye styremedlemmer i Logma

På generalforsamlingen som Logma avholdt i mai ble André Swensen og Steffen Larvoll valgt inn som nye styremedlemmer.